Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Vägledning & riktlinjer


Vi vill skapa en bättre och tryggare vardag för våra barn, ungdomar och ledare. Vi behöver alla hjälpas åt så att vi kan arbeta utifrån våra värderingar och riktlinjer för en sund och god idrott. När vi möter situationer där vi inte lever upp till våra värderingar, är det viktigt att reagera och prata om det. Är det av olika skäl svårt att ta upp med era ledare/andra föräldrar så vänd er till föreningens anställda eller styrelser.

Sävar IK – idrott till glädje för alla
Alltid ett föredöme!

Samlad översikt för våra riktlinjer samt vägledning utifrån vår värdegrund och samtal med ledare/föräldrar.

VÄGLEDNING

 

Lätt att vara ledare

Vi vill göra det så enkelt och roligt som möjligt att vara ledare. Med ledare menar vi både tränare och andra ledarfunktioner i och kring laget.  Vi använder utvecklingsplaner, träningskoncept, föräldrateam och enkla rutiner.

Träning & tävling

Vi vill att alla ska vara med utifrån olika förmåga och ambitionsnivå.

Vi uppmuntrar till att hålla på med flera olika idrotter.

För barn och ungdomsidrott (upp till 15 år) gäller att alla får delta i tävling på samma villkor och lika mycket.

Trygg miljö

Vi vill skapa en kamratlig och trygg miljö genom att lära känna varandra och hålla ihop sociala grupper. Våra ledare vet hur vi värnar säkerhet och integritet.

Vi förebygger och hanterar kränkningar och mobbing.

Föräldrar är viktiga

Vi vill att alla föräldrar deltar i en föreningsintroduktion. Vi vill ha en gemensam syn och förväntningar på föreningen och på ledare och föräldrar. Föräldrar är viktiga som stöd till ledare, aktiva och domare, och vi ska ta vara på deras idéer och synpunkter. 

Vi bygger på inre motivation

Vi vill att alla ska få sin drivkraft genom glädje och gemenskap, att känna att man utvecklas i sin idrott och att man själv kan påverka sin träning och tävling.

Utbildning för utveckling

Vi vill erbjuda ledare utbildning och utveckling i träning och ledarskap samt kunskap om barn ungdomar.

Aktiva erbjuds information och utbildning för att utvecklas i sina idrotter.

Rörelse & Lek

Vi vill ge våra barn och ungdomar utveckling och rörelseglädje för hela livet. För barn är leken prioriterad och utvecklar social kompetens, kreativitet och kommunikation. Våra träningar präglas av hög aktivitet och rörelse.

 


 

RIKTLINJER

Riktlinjer behövs för områden där det är extra viktigt att vi agerar rätt och på samma sätt, som är särskilt omdiskuterade eller svåra. Blir något fel så kontakta ledare eller person i styrelsen. Våra riktlinjer bygger på Riksidrottsförbundets policy. Gäller det brott mot lagen så ska detta förstås till polisen.

Vi vill jobba förebyggande, informera och samtala om vår värdegrund, vägledning och riktlinjer. Detta tas upp på ledarträffar, föräldraträffar samt finns på vår hemsida.

Träning och tävling

Normalt gäller dessa riktlinjer upp till 15 år men kan också vara en vägledning högre upp i åldrarna.

Vi vill ge alla samma möjlighet att trivas, utvecklas och få en trygg plats i laget/gruppen.

Under hela ungdomstiden värderar vi utveckling före resultat eller vinst.

 • Vi håller ihop sociala grupper vilket normalt betyder skolans årskurser. Barn och ungdomar kan prova på träning och tävling över åldersgrupper, men har kvar sin grundtillhörighet. När lag samarbetar över åldersgrupper så erbjuds alla samma möjlighet att delta i andra lag.
 • Alla som deltar i träning kallas till match/tävling/cup och får lika mycket speltid oavsett träningsmängd och utvecklingsnivå. Vi toppar inte lagen.
 • Alla ledare i Sävar IK har ansvar för att skapa förutsättningar för dubbelidrottande, både inom respektive säsong, men också mellan. Vi ska vara försiktiga med att barn och ungdomar totalt får för stor mängd organiserad träning och tävling.
 • Säsongsperioder gäller för träning och match, och är vägledande för vilken idrott som ska prioriteras för aktiva och ledare. Samarbete, hänsyn och dialog är avgörande.

 

 Utdrag ur styrdokument tidsfördelning Sävar IK

 

Publicering på sociala medier

Det är positivt, bra och viktigt att vi syns i sociala medier med våra aktiviteter. Vår publicering ska stödja och aldrig motverka vår verksamhetsidé och värdegrund.

Föreningen strävar efter en jämlik publicering, där tjejer och killar, män och kvinnor deltar och synliggörs på rättvisa och schyssta villkor.

Det är bra om föreningens klädsel syns vid publicering.

Tänk på att information som kan knytas till en fysisk person räknas som personuppgifter. Foton och filmer kan alltså vara personuppgifter.

Föreningen ska aktivt säkerställa en god ton i inlägg på föreningens sociala medier. Tänk på

 • Fråga den du tar bild på om denne vill vara med på bild.
 • Kommentarer kring personliga egenskaper och utseendet ska undvikas vid publicering.
 • Publicera inte om det kan uppfattas som nedsättande mot någon person

Olyckor och skada

Styrelsen och ledarna ska inför varje säsong, se över sin handlingsplan och medvetenhet om dessa frågor och agerande.

Vid allvarlig olycka eller händelse gäller följande:

Vid olycksplatsen ska närvarande ledare eller annan vuxen se till att:

 • Några personer tar hand om den skadade (välj dem med mest vårdkunskap), lämna inte den skadade ensam!
 • En person larmar och möter även uttryckningen.
 • En tar hand om de övriga i gruppen på plats och informerar vad som hänt.
 • Någon har kontakt med ev. polis.
 • Någon följer med räddningstransporten till olycksplatsen, och till sjukhus.

Snarast efter den akuta situationen

 • I samråd med polis och sjukvårdspersonal kontakta anhöriga.
 • Någon svarar ev media på plats. I övrigt hänvisa media till krisgruppen.
 • Informera krisgruppen. Ansvariga för krisgruppen är föreningens respektive sektionens ordförande och kommunikationsansvarig (se hemsidan/kontakt).
 • Informera och vid behov träffas tillsammans ledare, föräldrar och andra berörda i föreningen.
 • Vid större olyckor ta professionell hjälp av POSOM-grupper eller liknande.

Följande dag bör ovanstående punkter följas upp tillsammans med krisgruppen. Säkerställ att händelsen dokumenteras, analyseras och behov av information och förebyggande åtgärder.

Förebyggande arbete

Idrottsskada

 • Alla grupper ska ha en sjukvårdsväska tillgänglig vid träning och tävling.
 • För varje grupp bör ledare ha en grundkunskap om akuta skador.

Bil och transporter

 • Vi ska sträva efter att samåka och överväga buss vid längre resor.
 • Förare måste säkra att alla passagerare sitter säkert i bilen.

 Cykel

 • Vi ska uppmuntra att gå och cykla till och från aktiviteter, och arbeta för säkra gång- och cykelmiljöer vid Skogstorpet och idrottshallar i Sävar.

Brand

 • Ledare ska ta reda på brandregler för den lokal vi använder.
 • Ansvarig ledare ska bedöma behov av att informera deltagarna om agerande vid brand.

Våld och hot

Det råder nolltolerans mot våld och hot inom vår förening. Även mer subtila eller förtäckta hot som uttalas, direkt eller indirekt, som att ”jag vet var du bor” ingår i begreppet.

 • Alla ska vara goda förebilder för föreningen. Om någon hotar eller brukar våld inom vår förening ska du rapporter det direkt till ledarna eller ordförande.
 • Om barnen bråkar med varandra. Samtala med dem om händelsen och försök reda ut. Kontakta även föräldrar och informera dem.
 • Ledaren jobbar förebyggande kring dessa frågor med sina grupper. Till stöd finns studiematerial via SISU Idrottsutbildarna, kontakta dem eller kansliet.

Mobbning/Kränkandes särbehandling

Mobbning eller kränkande särbehandling innebär att en eller flera personer utsätts för trakasserier. Kränkningarna kan bestå av till exempel nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande eller fysiska handlingar.

Diskriminering (trakasserier och sexuella trakasserier) och sexuella övergrepp

Lagens definition av diskriminering är att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska också ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder.

Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra, mot den utsatta personens vilja. Alla former av sexuella övergrepp är oförenligt med idrottsrörelsens värderingar och får absolut inte förekomma.

Alkohol, droger, narkotika, tobak

Föreningen ska inom sin verksamhet aktivt verka för en alkohol- och drogfri miljö för ung­domar upp till 18 år. Tidig debut ökar risken för missbruk senare i livet. Ledare och tränare ska vara ett föredöme, och deras förhållningssätt och syn på droger har stor betydelse.

Alkohol ska heller inte förekomma bland föräldrar eller andra föreningsaktiva i samband med barn- och ungdomsverksamhet.  Doping ska förstås inte förekomma överhuvudtaget i vår förening. Inom föreningen vill vi ha tobaksfria idrottsmiljöer. Detta innebär noll tolerans gällande barn och unga och tobak samt för vuxna ska rökning ske på avskild, anvisad plats.

 

Uppdaterad: 16 MAJ 2019 21:57 Skribent: Styrelsen Sävar IK
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Sävar IK
Aspvägen 30
91831 Sävar

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info