Hoppa till sidans innehåll

Ersättningsreglerna


Följande regler gäller från och med 2019  

Allmänt

 • Dessa ersättningar gäller om inte sektionerna beslutar annat.
 • Den aktive har möjlighet att ansöka om ersättning från sektionen för utlägg i samband med aktivitet exempelvis landslagsuppdrag.
 • Speciell ersättning/stöttning av junior- och seniorverksamheten kan erhållas. Kontakta OL-sektionen This is a mailto link för mer info.


Startavgifter för orienteringstävlingar

 • För Startavgift över 50 kr 
  • Ungdomar och juniorer upp till och med 20 år betalar den tävlande 
   • 20 kr
   • Överskjutande belopp då startavgiften är över 140 kr per start.
  • För vuxna från 21 år och uppåt betalar klubben 
   • 40 kr av startavgiften, resterande del betalas av den tävlande.
 • För Startavgifter 50 kr och under, eller så kallade närtävlingar, betalar klubben
  • ungdomar och juniorers startavgift och
  • för vuxna betalar den tävlande hela startavgiften
 • För SM tävlingar i tävlingsklasser för ungdom, juniorer och seniorer gäller att
  • klubben betalar hela startavgiften,
  • dock max 600 kr per SM-tävling. Tävling med kval och final räknas som en tävling.
 • För orienteringstävlingar under perioden midsommar till 31 juli gäller följande:
  • För vuxna:
   • Klubben betalar inga startavgifter.
  • För ungdom och juniorer upp till och med 20 år: 
   • Klubben betalar del av startavgift enligt ovan.
 • För utlandstävlingar betalar klubben inga startavgifter.
 • Ej start och efteranmälningsavgift betalas alltid av den tävlande. Ordinarie avgift är alltid den lägsta möjliga avgiften.Ej start och efteranmälningsavgift betalas av den tävlande.


Startavgifter för cykel, skid & multisporttävlingar

 • För Startavgift från 50 kr och uppåt
  • o för ungdomar och juniorer (upp till och med 20 år) betalar den tävlande 
  • 20 kr 
  • plus överskjutande belopp då startavgiften är över 140 kr per start.
  • o Från 21 år och uppåt betalar klubben
   • 40 kr av startavgiften, resterande del betalas av den tävlande.
 • För Startavgifter under 50 kr eller så kallade närtävlingar
  o betalar klubben ungdomar och juniorers startavgift och
  o för vuxna betalar den tävlande hela startavgiften
 • För SM tävlingar i tävlingsklasser för ungdom, juniorer och seniorer gäller att klubben betalar hela startavgiften, dock max 600 kr.
 • För loppen som arrangeras under vasaloppsveckorna betalar klubben inga startavgifter.
 • För utlandstävlingar betalar klubben inga startavgifter.
 • Ej start och efteranmälningsavgift betalas alltid av den tävlande.
 • Tävlingslicens för ungdomar 20 år och yngre betalas av klubben. Klubben ersätter högst vad årsavgiften för respektive ålder är (det går att lösa daglicenser för tävling, blir den totala avgiften högre än årsavgiften ersätts endast upp till årsavgiften. 


Stafetter

 • Vid stafetter där lag utses av UK (uttagningskommitté), om inte sektionen beslutar annat:
  • Klubben betalar anmälningsavgiften

 • Vid stafetter där anmälan ej görs av UK:

  • Ersättning per person ges som för en individuell tävling.

 
Klubbläger

 • Vid klubbläger (även träningsdag och träningsläger anordnade av klubben) betalar klubben:
  • Hela logikostnaden för lägerledare*.

  • För ungdom och vuxna upp till och med 25 år betalas logi och kartkostnad till ca 30 % av den aktive.  

  • Övriga betalar fullt pris.

 • Med logi avses enklare boende typ klubbstuga, vandrarhem eller liknande.
 • Matkostnaden skall alltid betalas av den aktive.


Ungdomsaktiviteter

 • För ungdom upp till och med 20 år som deltar i arrangemang anordnade av förbund och godkända av sektion betalas lägerkostnaden
  • till ca 30 % av den aktive.
 • Klubben betalar hela logikostnaden för lägerledarna *.
 • Kostnaden för den aktive skall vara bestämd i samband med anmälan.

Utbildningar

 • För utbildningar godkända av sektion ersätter klubben hela kostnaden.
 • Kostnaden för den aktive skall vara bestämd i samband med anmälan.

Reseersättning

• För ungdom och juniorer upp till och med 20 år betalar klubben ersättning med 4 kr/mil och person till:
o Klubbläger
o Stafetter där lag utses av UK
o Tävlingar inom Västergötland, Bohuslän-Dal, Göteborg och Halland.
• Vidare utgår ersättning med 16 kr/bil och mil till medlemmar under förutsättning att samåkning sker:
o som representerar klubben vid sammankomster
o blir uttagna till läger eller liknande av distriktsförbund
o resor till SM tävlingar och Swedish League
o för ledares resor till tävlingar, klubben utser ledaren.
• Ersättning 4 kr/mil utgår för resa till kurser godkända av klubben.
• För resor med annat färdsätt ersätter klubben kostnaden upp till kostnaden för milersättning enligt ovan.


Mat
Ingen ersättning utgår för mat till den aktive.

Rankingavgift Orientering
Klubben står för kostnaden.

Klubbkläder
Klubben subventionerar ca 50 % av kostnaden för ungdom och juniorer upp till och med 20 år (vuxna över 20 år ingen subvention).

* Antal ledare bestäms av lägeransvariga efter behov. Riktpunkt är 10 ungdomar/ledare, men bedöms från fall till fall.

Ansökan om ersättning

Ansökan om ersättning för resor och utlägg görs genom att lämna in blankett ReseräkningUtlägg med kvitton senast 14 dagar efter aktiviteten.

Ansökan om ersättning då medlem själv betalat hela startavgiften görs genom att lämna in blankett ErsättningStartavgifter  med kvitton senast 15 november.  

Dessa ersättningsregler är beslutade på Huvudstyrelsemöte 2019-03-05

Ersättningsregler 2019 daterad 2019-03-05.pdf

Uppdaterad: 04 MAR 2022 18:28 Skribent: Webmaster

meny_tsok_gron_bakgrund2.gif

meny_orientering.gif

meny_cykel.gif

meny_skidor.gif

 
 

DM_orientering.png
DM orientering 27-28 augusti

 

 

ullmax_logo 

 

Gynna våra sponsorer:

Se alla sponsorer

Postadress:
Trollhättans SOK
Skidbacksvägen 17,Skidstugan
46158 Trollhättan

Besöksadress:
Skidbacksvägen 17,Skidstugan
46158 Trollhättan

Kontakt:
Tel: +46520429040
E-post: This is a mailto link