Hoppa till sidans innehåll

Ljustorps IF föreningsdokument


 

Föreningsdokument Ljustorps Idrottsförening

Verksamhet
Ljustorps IF bedriver idrottsverksamhet i olika former såsom fotboll, skidor, träningslokal.
Ljustorps IF
verkar för breddidrott, idrott är till för alla.
Ljustorps IF följer Riksidrottsförbundets riktlinjer och tar aktivt avst
ånd från all form av doping, mobbing och trakasserier.
Ljustorps IF samarbetar och samverkar med andra föreningar/organisationer för att gynna de boende i Ljustorpsbygden.

Respekt! Ett ledord i Ljustorps IF!

 

Medlem
Medlemsavgiften beslutas av årsmötet.
Verksamma, såsom idrottsutövare, ledare och styrelserepresentanter inom Ljustorps IF, skall årligen betala fastställd medlemsavgift.
Avgiften betalas till föreningen på anvisat sätt.

Bokning av Ljustorps IP, anläggning/lokal/fotbollsplan

Bokas alltid via Kansliet, 070-337 53 07,
This is a mailto link
Bokning ska ske med framförhållning.

Planansvarig beslutar om planerna är öppna eller stängda, i de fall planerna är stängda skall orsak motiveras.

 

Beslutsordning i Ljustorps IF
Huvudstyrelsen har det övergripande ansvaret för verksamhet och anläggning i Ljustorps IF.
Sektionerna presenterar budgetförslag samt verksamhetsplan till Huvudstyrelsen senast 15 februari
. Huvudstyrelsen beslutar om presenterade förslag.

Huvudstyrelsen skall snarast efter varje årsmöte fastslå en mötestermin. Sektioner och medlemmar lämnar i god tid före respektive styrelsemöte in sina funderingar och frågeställningar.

Bemanning
Personal är anställd och avlönas enligt avtal av Ljustorps IF och arbetsleds av i första hand övergripande arbetsledare utsedd av Huvudstyrelsen.
Personal arbetar p
å anläggningarna Ljustorps IF och Ljustorps Bygdegård där de sköter drift, underhåll och verksamhet
Ljustorp Bygdeg
ård betalar för utförda arbeten till Ljustorps IF.

 

Ekonomi - Idrottsverksamhet
Lagen/verksamheterna f
år, då ekonomiskt utrymme medger, ett bidrag från Huvudstyrelsen.
I de fall lagen arbetar in pengar skall de tillfalla det egna laget/verksamheten. Samtliga intäkter och utgifter skall redovisas av lagen/verksamheterna till ekonomiansvarig.

Överenskommelser om att gemensamt arbeta in ekonomiska medel till föreningen eller särskild verksamhet görs i samråd med Huvudstyrelsen.

Föreningen har skyldighet att hålla samma uthyrningspriser som kommunala anläggningar.

Uthyrning av anläggningen ger intäkt till föreningen.


Sammankomst för lag/lagledning/sektion(kallas nedan ”laget”), där badtunna, bastu används
Lagaktivitet där badtunna skall nyttjas.

Laget förbereder och genomför uppvärmning av badtunna samt städar upp anläggningen efter sig utan insats av personal. Bokas alltid via kansliet.
Pris: Kostnadsfritt

 

Huvudstyrelsen Ljustorps IF

20180410

Föreningsdokumentet är ett levande dokument och kan komma att revideras.

Uppdaterad: 10 APR 2018 12:38 Skribent: Helena Edén

Våra samarbetspartners:

 SCA

 

 

______________________

AB Karl Hedin

EAB

PN montage

Norrskog

Geonorr

 

Sjöströms Maskinhållning

 

Ljustorps Bygdegård

Postadress:
Ljustorps IF
Öppom 110
86193 Ljustorp

Kontakt:
Tel: 0703375307
E-post: This is a mailto link...

Se all info