Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan


 

Internationellt SM för IF-båt i Skärhamn 4-7 juli 2012  

 

 •  

   

  Tävling: Internationellt SM för IF-båt 2012  

  Datum: 4-7 juli 2012

  Arrangör: Tjörns SegelSällskap

   

  1. Regler

   

  1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.

  1.2 Svenska IF-båtförbundets klassregler för IF-båt gäller.

  1.3 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

  1.4 Vid eventuell motsägelse mellan engelsk och svensk version av denna inbjudan gäller den engelska texten.

  2. Reklam

  2.1 Alla båtar kan komma att, i enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

  3. Villkor för att delta

  3.1 Regattan är öppen för alla IF-båtar

  2.2 Enligt klassreglerna skall ägaren eller ägarens representant (skeppare) vara medlem i Svenska IF-båtförbundet eller annat nationellt IF-klassförbund

  3.3 För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla kraven i ISAF Regulation 19.

  3.4 Titeln Svensk Mästare kan erövras endast av den som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs. Vid mästerskapstävling med flera personer i besättningen skall en majoritet av besättningen (fler än 50 %) uppfylla kraven avseende titeln Svensk Mästare. Om så är fallet erhåller hela besättningen titeln Svensk Mästare. Om tävlingen vinns av någon som inte uppfyller de kraven, går titeln till den närmast placerade som uppfyller kraven.

   

  4. Anmälan

   

  4.1 Anmälan ska göras senast 1 juni 2012 på Tjörns Segelsällskaps hemsida (www.tjss.se) eller via email till

  This is a mailto link 

  .
  Senare anmälningar accepteras mot förhöjd anmälningsavgift, se 3.3 nedan.

  4.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om:

   

  Skeppare/Rorsman

  Klubb som skepparen tillhör

  Segelnummer

  Båtnamn

  Mobiltelefonnummer till skepparen

  E-postadress till skepparen

  Besättningsmedlemmar (kan kompletteras senare).

   

  OBS!!Ange också eventuellt behov av kranlyft.

  4.3.1 Anmälningsavgiften är 900 kr och betalas till bankgiro 183-7863 senast 1 juni. Ange segelnummer och rorsmans namn som referens.

  Sena anmälningar accepteras mot förhöjd anmälningsavgift 1400 kr.

  5. Registrering och besiktningskontroll

   

  5.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen i Tjörns segelsällskaps klubbhus 4 juli senast kl 15:00.

  5.2 Gällande mätbrev ska visas upp innan en båt kappseglar.

  5.3 Besiktningskontroll sker i samband med registrering varvid båten skall vara tillgänglig i Skärhamn.

  6. Seglingsföreskrifter

   

  6.1 Seglingsföreskrifterna kommer att finnas tillgängliga efter kl 11.00 i samband med registreringen.

 • 

  7. Tidsprogram

   

  7.1 Registrering 4 juli 11:00-15:00

  Besiktning, säkerhetskontroll 4 juli 11:00-15:00

  Skepparmöte tune-up race 4 juli 14:30

  Tune-up race, första varningssignal 4 juli 16:00

  Skepparmöte och invigning 4 juli 19:00

  Tid för första varningssignal 5 juli 10:55

  Tid för första varningssignal 6 juli 10:55

  Tid för första varningssignal 7 juli 10:55

  Prisutdelning 7 juli 19:00

  7.2 8 kappseglingar är planerade.

  Inget startförfarande planeras att påbörjas efter kl. 16:00 på lördagen.

  8. Genomförande

   

  8.1 3 seglingar, vardera ca 60 minuter, planeras per dag torsdag-fredag samt 2 på lördagen.

   

  Kappseglingar startas eller fullföljs ej om medelvindstyrkan överstiger 12 meter per sekund enligt kappseglingskommitténs bedömning.

  9. Kappseglingsområde

   

  9.1 Kappseglingarna kommer att genomföras på Hjärteröfjorden utanför Skärhamn på Tjörns västsida, knappt 2 nm från Skärhamn.

  10. Banan

   

  10.1 Banan är en kryss-läns-bana med kickmärke och gate.

  11. Protester och straff

   

  11.1 Kappseglingsreglernas §44.1 ordalydelse ”tvåsvängsstraff” ersätts med

  ”ensvängsstraff”.

  12. Poängberäkning

   

  12.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

  12.2 Minst 3 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som mästerskap.

  13. Priser

   

  13.1 RF:s mästerskapstecken delas ut in enlighet med Svenska Seglarförbundets Tävlingsreglemente §1.18 till individuell Svensk Mästare och besättningens klubb samt i miniatyr till besättningsmedlemmarna eller lagmedlemmarna. Om besättningsmedlemmarna kommer från olika klubbar delas inte något mästerskapstecken ut till besättningens klubb utan bara miniatyrtecken till besättningsmedlemmarna. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons.
  För andra respektive tredje bäst placerade seglare/besättning som uppfyller kraven i Svenska Seglarförbundets Tävlingsreglemente §1.18 utdelas RF-tecken i silver respektive brons.
  Mästerskapstecken och mästerskapstitlar delas bara ut om minst sex båtar från minst två olika klubbar har startat i mästerskapet.

   

  Svenska IF-båtförbundets medaljer och andra priser kommer att delas ut, liksom andra priser.

  14 Begränsning av arrangörens ansvar

   

  14.1 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

  15 Försäkring

  15.1 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

  Datum:

  2012-03-03

   

   

   

  Bilaga till inbjudan.

  Övrig information

  Beträffande inkvartering och annan service, se Tjörns Segelsällskaps hemsida

  www.tjss.se 

  .

  Sjösättningsmöjligheter

  Sjösättning med kran kommer att erbjudas den 3 och 4 juli, liksom upptagning efter seglingarna den 7 juli. Exakt tid meddelas de seglare som anmält detta behov.

  Kranlyft kan arrangeras även andra tider mot separat betalning.

   

   

  Uppdaterad: 2012-03-07 18:40
  Skribent: Håkan Larsson

  tjspbank

  svsj-_banner%20190x158