Hoppa till sidans innehåll

Nyheter från andra


Nyheter från RF, SF, DF, SDF och SISU Uppland.Nyhet från Upplands Idrottsförbund

Segelflyg och amerikansk fotboll på Sportis sommar

(2015-05-25 10:16)
Segelflyg och amerikansk fotboll är två av idrotterna som barn mellan 9 och 12 år kan prova på Sportis sommar.
 
Nyhet från Riksidrottsförbundet

Ny utbildning i kampen mot matchfixing

(2015-05-24 21:58)
Matchfixing och otillåten vadhållning är ett växande hot mot svensk idrotts värdegrund. För att möta hotet och sprida kunskap lanserar Riksidrottsförbundet (RF) en webbutbildning. Utbildningen riktar sig till alla inom idrotten, spelare, domare oc...
 
Nyhet från Riksidrottsförbundet

Karate gav Hassan hopp

(2015-05-21 10:42)
Hassan Mohamadi kom ensam till Sverige. Resan var tuff och efter några månader av lugn och lättnad kom saknaden. Hur skulle han kunna leva utan sin familj? Allt kändes tungt och det var inte förrän karaten kom in i Hassans liv som självförtroendet...
 
Nyhet från Upplands Idrottsförbund

Uppsala universitet blir elitidrottsvänligt lärosäte

(2015-05-19 10:47)
Från och med hösten 2015 kommer Uppsala universitet att bli ett så kallat elitidrottsvänligt lärosäte (EVL). Det innebär att universitetet i högre utsträckning än tidigare ska möjliggöra akademiska studier parallellt med idrottssatsningar på...
 
Nyhet från Riksidrottsförbundet

Engagemang och gemenskap är unikt för föreningsidrotten

(2015-05-13 12:32)
Föreningsidrotten fortsätter att stå stark och når många. Men den utmanas allt mer av privata alternativ samtidigt som idrottsföreningar upplever ett marknadstryck. Det säger Centrum för idrottsforskning (CIF) i den uppföljningsrapport de idag...
 
Nyhet från Upplands Idrottsförbund

Förlängt avtal för Friskvårdslotsningen

(2015-05-11 08:42)
Upplands Idrottsförbund har fått förnyat förtroende vad gäller Friskvårdslotsning. Det förlängda avtalet sträcker sig till den 31 december 2017.
 
Nyhet från Riksidrottsförbundet

Riksidrottsuniversitet startar upp i höst

(2015-05-08 11:53)
Umeå Universitet, Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH)/Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Göteborgs Universitet/Chalmers startar upp verksamhet som Riksidrottsuniversitet från och med hösten 2015. Redan i dag, måndag 11 maj, genomförs...
 
Nyhet från Riksidrottsförbundet

HBTQ-idrottares villkor i fokus för ny utställning

(2015-05-07 09:21)
Idrott är för många en källa till glädje, inspiration och gemenskap. Men är den det för alla? I Riksidrottsmuseets utställning Att tvätta sin smutsiga byk lyfts HBTQ-idrottares villkor inom svensk idrott fram.
 
Nyhet från Riksidrottsförbundet

Idrott i lokalmedia 5:2015

(2015-05-05 14:42)
Kul, kravfri miljö som är öppen för alla - och gratis. Ronjabollen lockar tjejer i resurssvaga områden till fotbollen. Projektet som drivs av Sirius fotboll växer och förhoppningen är att finnas i fyra Uppsalaområden. Läs om fler föreningsaktivite...
 
Nyhet från Riksidrottsförbundet

RF förstärker sin kommunikationskompetens

(2015-04-28 15:55)
Lena Holmestig blir ny chef för verksamhetsområdet idrottspolitik och kommunikation hos Riksidrottsförbundet.
 
Nyhet från Riksidrottsförbundet

Elitidrottsstipendiet utökas till 3,2 miljoner kronor

(2015-04-23 12:59)
Riksidrottsförbundets och Svenska Spels elitidrottsstipendium utökas till 3,2 miljoner kronor (tidigare 2 miljoner kronor). Förra året var det 59 idrottare från 36 olika idrotter som fick ta del av elitidrottsstipendium på vardera 40 000 kronor. N...
 
Nyhet från Upplands Idrottsförbund

Studie om störda ätbeteenden och idrott bland unga kvinnor i Uppland

(2015-04-22 13:30)
Vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet, pågår under våren en studie om idrott och hälsa bland unga kvinnliga idrottare. Syftet med studien är bl.a. att öka förståelsen för sambanden mellan störda ätbeteenden, skador och symtom på...
 
Nyhet från Riksidrottsförbundet

Idrott i lokalmedia 4: 2015

(2015-04-22 11:18)
I Värmland växer utlåning av idrott- och fritidsprylar, i Alstermo i Småland lever fotbollen vidare tack vare asylsökande och i IK Sätra bollsport provar tjejlaget fem olika sporter per år. Läs om fler föreningsaktiviteter som pågår runt om i...
 
Nyhet från Riksidrottsförbundet

Hur behåller vi tonåringarna?

(2015-04-20 13:16)
En utmaning som idrotten står inför är att behålla tonåringarna. Men föreningars förutsättningar att klara det skiljer sig åt beroende på var de finns, vilken idrott det gäller och hur verksamheten är utformad. SVT:s granskning visar på dessa...
 
Nyhet från Riksidrottsförbundet

Viss ökning av stödet till idrottsrörelsen

(2015-04-15 10:23)
När regeringen idag presenterade sin vårbudget innehöll den en höjning av det statliga idrottsstödet med 32 miljoner kronor. Höjningen ska stärka idrottsrörelsens möjlighet att utveckla sin verksamhet, arbeta med integration och mångfald samt...
 
123
KS Ägir - Kanot
Box 9010
75009 Uppsala
Telefon: 018-320771
E-post: This is a mailto link